De zorg voor het behoud van ons religieuze culturele erfgoed was de aanleiding voor de Stichting Oude Salviuskerk in Limbricht om in actie te komen voor de restauratie van een kunstwerk in de grote Salviuskerk ter plaatse. Een triptiek of retabeltje met een voorstelling van de verloving van Maria was nodig aan restauratie toe. Daarom zet de stichting zich in middelen bij elkaar te krijgen om dit werk uit het midden van de zestiende eeuw voor het nageslacht te behouden.

Om de materie bij het grotere publiek meer bekendheid te geven wordt een expositie in het oude kerkje georganiseerd rond het thema van de verloving van Maria, maar ook rond de verkondiging van de komst van Christus aan Maria. Deze laatste voorstelling is terug te vinden op de oude gewelfschilderingen uit circa 1295 in het kerkje. De beide thema’s worden in een volkskundige en kunsthistorische context geplaatst.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen, dat het kunstwerk een grote waarde heeft. De sculpturen ervan zijn tot stand gekomen in het Elsloo-atelier. De twee geschilderde panelen zijn zeldzame voorbeelden van de schilderkunst in onze regio in die tijd. Door identificatie van de patroonheiligen met historische personen is het mogelijk het kunstwerk te koppelen aan de omgeving Roosteren-Holtum-Limbricht.