contact

CONTACTEER ONS VOOR VRAGEN

Dhr. Paul Janssen | voorzitter

janssenpn@home.nl 046-4528833

Dhr. Guus Janssen | secretaris

amppjanssen@hetnet.nl 046-4523424

Dhr. J. Wolters | penningmeester

jmpwolters@hotmail.com 046-4580034

Mevr. Cora Kruissink | concerten

cora.kruissink@kpnmail.nl 046-4588423

Wij nodigen u uit om bijgaande vragenlijst in te vullen en op te sturen naar cora.kruissink@kpnmail.nl

Platz 2, 6141 AT Limbricht

Bankrekening: NL25 RABO 014.76.41.365 t.n.v. Stichting Oude Salviuskerk, 
p.a. Bovenstraat 52, 6141CD Limbricht.